ANNONSE:

Foredragsholder som prater til publikum

Meningsskapende PR: Veien til relasjonsbygging 🗯️

– Ved å prioritere PR som organisasjon eller varemerke, bygger en meningsfulle og langvarige relasjoner med målgruppene sine, konstaterer Adam Karseland, Head of PR på Mynewsdesk, som tilbyr en plattform hvor det er like enkelt å publisere og distribuere relevant innhold, som å måle og analysere resultatene.

Om Mynewsdesk

Mynewsdesk hjelper organisasjoner og bedrifter med å skape bevissthet, nå rett målgruppe og bygge sterke relasjoner. Med vår brukervennlige PR-plattform forenkler vi prosessen for publisering, distribusjon og måling av alt PR- og kommunikasjonsarbeidet ditt.

Mye av kommunikasjonsarbeidet er som en sprint – en vil se stor effekt på kort tid. Når det kommer til PR handler det derimot i større grad om det langsiktige og holdbarhet, mener Adam Karseland.

– I dag er det en forventning om at organisasjoner skal stå for noe mer enn det de faktisk tilbyr, og at de skal være ekte. For meg er PR og fortjent kommunikasjon en ypperlig mulighet for å vise hva en står for utover det en selger. Når noen andre, for eksempel et medie eller ens egne målgrupper, bekrefter at en som organisasjon er til å stole på og de snakker godt om en, så skaper det troverdighet.

Adam Karseland peker også på hvor viktig det er å jobbe proaktivt med PR, spesielt fordi det tar så lang tid å bygge relasjoner med både medier og målgrupper – relasjoner som kan være helt avgjørende i flere situasjoner, for eksempel ved en eventuell krise.

– Det er mye vanskeligere å skape et godt bilde av organisasjonen i etterkant av en negativ situasjon eller hendelse. Har dere derimot bygd sterke og troverdige relasjoner, er sjansen for at dere får en ærlig sjanse til å komme med deres side av saken mye større.

Han poengterer at PR ikke skal ses på som enkelttiltak, men som noe en burde integrere i alt arbeidet en gjør.

– Det handler om å hele tiden gjøre en slags inventarliste med nyheter for å finne nyhetene det er verdt å dele med andre. Det handler om å forberede seg på hvordan en kommuniserer troverdig dersom en krise skulle oppstå. Det handler om å få andre til å ville snakke om en på en måte gagner en. Og det handler om å vise målgruppen og andre en har bygd relasjoner til at en tar ansvar og er en organisasjon de kan regne med, sier Adam Karseland, som mener det ligger en god del i påstanden «det er bedre at andre snakker godt om deg enn at du gjør det selv».

Men hva gjør en da for å lykkes med PR- og kommunikasjonsarbeidet sitt? Til å begynne med anbefaler Adam Karseland at en bruker de verktøyene som faktisk er tilgjengelige.

– Mynewsdesk tilbyr en helhetsløsning for PR og kommunikasjon, og dersom en utnytter plattformens alle deler får en størst mulig effekt av PR-arbeidet sitt. Det er viktig å ha en plan for PR-arbeidet sitt og å publisere nyheter løpende – samtidig som det er minst like viktig å både drive med medieovervåkning og måle resultater for å kunne følge opp arbeidet sitt. Og alle disse viktige områdene kan en håndtere ved hjelp av Mynewsdesk.

Med en plattform som Mynewsdesk kan en også få hjelp med å finne ideer for nyheter som er relevante for bransjen og målgruppen, samtidig som en får hjelp til å ta ideen videre til selve produksjonen av det første utkastet av nyheten.

– Når en kombinerer automatiserte prosesser og kunstig intelligens på denne måten med et menneskelig trent øye, kan en øke kvaliteten på innholdet som produseres, samtidig som en sparer tid og gjør PR-arbeidet effektivt.

Videre kan et PR-verktøy som Mynewsdesk også støtte skreddersydde nyheter til en bestemt målgruppe og nå nettopp den målgruppen som er relevant for nyheten ved å bruke såkalt audience targeting.

– Når en kombinerer sine egne kontakter med Mynewsdesks journalistdatabase og vår spesielt utviklede funksjon med kunstig intelligens, kan en enkelt nå de mest relevante målgruppene innen sine områder, poengterer Adam Karseland.

På Mynewsdesks nettside ligger det mange tips vedrørende PR og kommunikasjon. Dessuten tilbyr de løpende webinarer, kurs og lignende, for å holde bransjen oppdatert om de siste trendene innen PR- og kommunikasjon.

– Dette er et område hvor det skjer endringer hele tiden, og vi sørger for at vi alltid følger med på utviklingen og ligger i forkant. Jeg anbefaler virkelig alle å dra nytte av kunnskap og nye trender, og å benytte seg av oppdaterte løsninger og hjelpemidler for å forbedre PR- og kommunikasjonsarbeidet sitt.

 

Adams 5 tips for vellykket PR-arbeid:

  • Del så mye innhold og relevant informasjon dere kan når dere går ut med nyheter.

  • Gjør det enkelt for mottakerne av det dere kommuniserer. Ved å samle alt pressemateriale i nyhetsrommet på Mynewsdesk, hjelper dere journalister og andre interessenter med å raskt og enkelt finne det de trenger for å dele nyhetene deres videre.

  • Husk å også dele gode bilder og bevegelig materiale. Da blir det enklere å påvirke det som deles om organisasjonen. Tilby rett og slett innholdet dere vil skal spres videre!

  • Skriv pressemeldinger og annet innhold på en måte som vekker interesse og engasjement. Bruk gjerne overskrifter som skiller seg ut, en ingress som oppsummerer innholdet og løft det mest interessante – og, ikke minst: gode, tydelige og personlige sitater det er lett for journalister og andre å bruke i tekstene sine.

  • Bruk analyser og innsikter fra Mynewsdesks medieovervåkning og rapporter for å forme strategier og planlegge videre PR- og kommunikasjonsarbeid.

Les mer på www.mynewsdesk.com/no

Powered by Labrador CMS