ANNONSE:

Pressemeldingen – det overraskende våpenet i moderne digital markedsføring

Om Mynewsdesk

Mynewsdesk hjelper virksomheter med å skape bevissthet, nå rett målgruppe og bygge sterke relasjoner. Vår smarte PR-plattform forenkler og effektiviserer publisering, distribusjon og måling av alt ditt PR- og kommunikasjonsarbeid – alt på ett og samme sted. Ved å samle alt PR-arbeidet på ett sted gjør vi det enklere å bygge merkevaren og samtidig overvåke relevant media. Det hjelper virksomheter med å måle engasjement og gjennomslag over tid. Mynewsdesk har 1,6 millioner unike besøkende hver måned og det publiseres 80.000 innlegg på vår plattform hvert år. I dag bruker 4000 virksomheter fra hele verden Mynewsdesks plattform for å forbedre sitt PR- og kommunikasjonsarbeid, hvorav 70 % får sine nyheter plukket opp av media. Les mer på www.mynewsdesk.com/no

Pressemeldingen har hatt en selvskreven rolle i kommunikasjonsbransjen i flere tiår. I dagens samfunn, hvor digitale og sosiale medier har tatt over som primære kanaler for innhold og kommunikasjon, har det til tider blitt stilt spørsmålstegn ved pressemeldingens aktualitet og relevans.

Men pressemeldingens relevans har ikke bleknet – tvert imot. Den har fått en ny rolle og er minst like viktig i dagens kommunikasjonslandskap, ja, kanskje til og med viktigere enn tidligere. For å få maksimal uttelling av pressemeldingene sine, er virksomheter derimot nødt til å tenke litt nytt rundt hvordan en skriver, distribuerer og følger opp.

Pressemeldingen som en del av en større PR-strategi

Historisk sett har pressemeldingen vært en noe isolert aktivitet som har stått mer eller mindre alene. Bedrifter har skrevet pressemeldinger som deretter, avhengig av ressurser, har blitt sendt bredt ut til mediene med et håp om å bli plukket opp. Denne måten å distribuere pressemeldingene sine på er forbi – i alle fall om en ønsker et godt resultat!

Det har skjedd et tydelig skifte i hvordan pressemeldingen brukes. Stadig flere bedrifter velger å integrere pressemeldingen i en større overordnet markeds- og kommunikasjonsstrategi, noe som har vist seg å gi positive effekter når det kommer til det å bygge merkevare og merkevarekjennskap. Ved å bruke pressemeldingen som en del av den overordnede kommunikasjonsstrategien, kan PR- og markedsføringsteamet jobbe på tvers av avdelingene og dermed også maksimere omtalen i både betalte og fortjente medier.

Bygg varemerkets narrativ med pressemeldingen

Kommunikasjon handler først og fremst om å skape en fortelling rundt varemerket for målgruppen. Meningsdanningen skjer i dag i et flertall kanaler, og ved å publisere pressemeldinger og innhold i et digitalt nyhetsrom, blir informasjonen raskt synlig, den kan leve sitt eget liv, og den kan virke proaktivt over en lengre periode for å forsterke budskapet.

En digital PR-plattform som Mynewsdesk gjør det enkelt å samle og strukturere innhold som journalister og andre interessenter over tid kan finne og bruke. Slik kan en forsikre seg om at fremtidige omtale i mediene er på linje med fortellingen en selv skaper i de egne og betalte kanalene.

Vær aktuell – sleng deg på trender og nyheter

For å skape og opprettholde interessen hos målgruppen, må en holde seg aktuell i forhold til trender og bransjenyheter. Derfor er det viktig å engasjere deg i den offentlige samtalen og så raskt som mulig adressere viktige tema eller hendelser ved hjelp av innlegg og pressemeldinger.

Når et varemerke holder seg à jour med omverdenen viser det også at det er en aktiv spiller i bransjen med en langsiktig mening og et langsiktig mål. Dette er igjen viktig for den generelle troverdigheten.

Maksimer rekkevidden – nå rett målgruppe

En ny strategi er selvfølgelig en viktig del av det å nå målene. Men med det intensive mediebruset som eksisterer i dag, gjelder det også å skape de beste forutsetningen for å nå ut til de riktige personene.

Ved å bruke smarte løsninger, kan en lettere identifisere relevante journalister og meningsdannere. Deretter gjelder det å bygge opp en dialog og et forhold til disse, slik at de raskt informeres når en deler en nyhet. Et relevant budskap rettet mot rett målgruppe, er det som gjør det verdt å gi oppmerksomhet og benevnelser.

Du kan lese mer om hvordan du skaper gode medierelasjoner i Mynewsdesks guide «Slik bygger du medierelasjoner»

Rett strategi for maksimalt gjennomslag

Pressemeldingen er og blir en troverdig kilde – det synet har ikke endret seg. Derfor bør pressemeldingen være en åpenbar del av kommunikasjonsstrategien for å øke varemerkets troverdighet.

Ved planleggingen av kommende PR-aktiviteter, bør du ikke se pressemeldingen som en separat aktivitet for å støtte opp under bedriftsrelaterte nyheter – gjør det i stedet til en naturlig del av en mer omfattende PR-strategi. Det vil øke gjennomslaget i mediene, gi større rekkevidde og øke effekten av kommunikasjonsaktivitetene dine.

Om Mynewsdesk – Den smarte måten å skape bevissthet og relasjoner på

Mynewsdesk hjelper virksomheter med å skape bevissthet, nå rett målgruppe og bygge sterke relasjoner. Vår smarte PR-plattform forenkler og effektiviserer publisering, distribusjon og måling av alt ditt PR- og kommunikasjonsarbeid – alt på ett og samme sted.

Les mer om Mynewsdesk her.

Powered by Labrador CMS