ANNONSE:

figure of a notebook and a pen

Krisekommunikasjon – slik blir du en ekspert 💬

Her får du råd og veiledning i hvordan du skal forberede deg på krisehåndtering og hvorfor det har blitt så viktig å beherske det.

Om Mynewsdesk

Mynewsdesk hjelper virksomheter med å skape bevissthet, nå rett målgruppe og bygge sterke relasjoner. Med vår brukervennlige PR-plattform forenkler vi publisering, distribusjon og måling av alt ditt PR- og kommunikasjonsarbeid.

Det har blitt et faktum at verden i dag er og blir ustabil, og vi hører stadig utsagnet om at kriser er den nye normalen. Men hva betyr egentlig det for deg som jobber med PR og kommunikasjon? Her får du råd og veiledning i hvordan du skal forberede deg på krisehåndtering og hvorfor det har blitt så viktig å beherske det.

Som et av de fem største temaene i Mynewsdesks store kartlegging av trender, utfordringer og muligheter i PR- og kommunikasjonsbransjen fremover, dukker krisekommunikasjon opp. Seks av ti PR-eksperter sier at krisekommunikasjon har blitt viktigere i organisasjonen som følge av nylige verdensbegivenheter, og det samme antallet mener at det å kunne navigere i forbindelse med en krise er den nye normalen for alle som jobber med PR og kommunikasjon.

Skal du lykkes som kommunikatør i 2023, er du nødt til å se på krisekommunikasjon som en hygienefaktor. Du må jobbe proaktivt med å unngå kriser, men du bør også være forberedt på at den faktisk kommer til å oppstå også hos deg. Er du både praktisk og mentalt forberedt på en krise, er du allerede på god vei.

En ny bevissthet rundt kriser

I rapporten Nordic State of PR & Communication sier ekspert i krisekommunikasjon, Hampus Knutsson, at vi kan se en helt ny bevissthet i bransjen rundt krisekommunikasjon: «Stadig flere innser verdien av å forvente det uventede og ha en plan klar i tilfelle det verste skulle inntreffe. Krisekommunikasjon blir en mer integrert del av organisasjoners strategiske og daglige arbeid.»

Kriser oppstår i mange ulike sammenhenger og av like mange forskjellige grunner. Det alle krisesituasjoner likevel har til felles, er at de potensielt vil og kan føre til ustabile og farlige situasjoner, både for enkeltindivider, grupper eller samfunn – og at det ikke finnes noen garanti for å unngå dem. Du er derfor nødt til å være forberedt.

Forbered deg på krisen med riktig kunnskap og verktøy

Forberedelsene du gjør før krisen inntreffer vil ha stor effekt på hvorvidt du og virksomheten lykkes med selve krisehåndteringen og utfordringene som følger når krisen er og blir et faktum.

Sørg derfor for at du har et forhåndsdefinert kriseteam med tydelige definerte roller, slik at alle vet hva som forventes av dem til enhver tid. Et etablert og forberedt kriseteam gir mulighet for å handle raskt, noe som er helt avgjørende for at du skal lykkes i krisehåndteringen. Sørg derfor for at viktige nøkkelpersoner har fått kurs og kunnskap i krisehåndtering og medietrening. Utdann internt ved å ta inn en ekstern foreleser i krisekommunikasjon, delta på kurs og webinarer for å sikre nødvendig kunnskap.

Ved å sette opp medieovervåkning knyttet til virksomheten din og bransjen du jobber i for, kan du også identifisere risiko og potensielle trusler før de inntreffer. Medieovervåkning er avgjørende for at du skal kunne ha kontroll på hva som blir sagt om deg før, under og etter krisen. Med et verktøy for medieovervåkning øker du mulighetene for å forutse hendelser, planlegge kommunikasjonen din og agere raskt.

En plattform og samlingssted for all kommunikasjonen din, er også viktig å ha på plass for å forenkle selve krisekommunikasjonen når krisen først inntreffer. Har du et tydelig samlingssted, som for eksempel et eget nyhetsrom, hvor du kan kommunisere med medier, interessenter og øvrige målgrupper, blir det tydelig hvor en skal lette etter informasjon og enkelt holde seg oppdatert.

Noen ganger er det for sent å snu

Selv om du har gjort alle forberedelser du kan, vil du likevel komme til punktet hvor du ser de første tegnene på en krise, og du innser at det dessverre ikke er noen vei tilbake. Nå er du rett og slett nødt til å stå i det og holde ut. Her er det viktig å trekke pusten dypt, holde seg rolig og agere på planen du har forberedt. Sørg for at kriseteamet ditt har den støtten de trenger, at interne og involverte personer får løpende oppdateringer, samt at du utnytter kommunikasjonsplattformen og verktøyene du har etablert før selve krisen inntraff, for å gjøre selve krisehåndteringen smidigere.

Krisekommunikasjonsekspert Hampus Knutsson deler i Mynewsdesks seneste PR-rapport sine beste tips for hvordan du skal respondere i en krisesituasjon, og peker spesielt på viktigheten av å ta ansvar (men bare for det du faktisk har gjort feil), og å kommunisere grepene du nå tar. Ta små problemer seriøst og ta grep hele veien de oppstår. Kommuniser synspunktet ditt, men ikke glem å være ydmyk. Fortell hva du gjør for å løse problemet og hva du føler om det. Det handler om å være tydelig og konsekvent.

Sett av tid for å hente deg inn igjen

Når stormen har lagt seg, er det tid for å reflektere og evaluere. Se på hva du kan lære av hvordan dere håndterte krisen – hva gikk bra, og hva ville dere har gjort annerledes en eventuell neste gang? Det viktigste du gjør nå er å ta lærdom av det som har vært, samtidig som du bygger opp – eller kanskje til og med må jobbe med å gjenopprette – tilliten til virksomheten. Husk også hvilke løfter du eventuelt har gitt under krisen, og sørg for at disse blir fulgt opp i tiden som følger.

Sjekkliste: Slik overlever du en krise

Les mer på www.mynewsdesk.com/no.

Powered by Labrador CMS