ANNONSE:

Her er de fem største PR-trendene du må følge med på i år 📢

Verden er i endring, og PR-bransjen endres med den. Når bransjen selv ser på fremtiden, er det fem tydelige trender som skiller seg ut. I år tar vi motet til oss og tar i bruk AI for å produsere innhold, samtidig som det er behov for storrengjøring.

Om Mynewsdesk

Mynewsdesk hjelper virksomheter med å skape bevissthet, nå rett målgruppe og bygge sterke relasjoner. Med vår brukervennlige PR-plattform forenkler vi publisering, distribusjon og måling av alt ditt PR- og kommunikasjonsarbeid.

Hvert år publiserer PR-og kommunikasjonsplattformen Mynewsdesk en rapport som bygger på undersøkelser blant 450 nordiske kommunikatører og dybdeintervjuer med bransjeeksperter. At fjoråret var svært begivenhetsrikt, kommer tydelig frem i den siste utgaven av «State of Nordic PR & Communication».

– Krisekommunikasjon dominerte naturlig nok bransjen og mange virksomheter ser ut til å ha gått over til et «always-on»-modus når det kommer til krisehåndtering. Det har også blitt en stadig større etterspørsel etter kompetanse, sier Lotta Laurin, markedsdirektør på Mynewsdesk.

Mynewsdesks undersøkelse viser at majoriteten har tatt grep eller planlegger å ta flere grep for å øke kriseberedskapen. Hele seks av ti oppgir at krisekommunikasjon har fått høyere prioritet innad i virksomheten, og like mange mener at kunnskap om krisekommunikasjon er nødvendig for alle som operer i bransjen.

En storrengjøring av innholdet ditt 🫧

Et annet tema som diskuteres i rapporten er innhold. I flere år nå har virksomheter masseprodusert innhold for å fylle kanaler og kampanjer, men nå peker bransjen i en ny retning. Vi skal nå mot en mindre mengde innhold, men av bedre kvalitet.

– Det er rett og slett på tide med en storrengjøring. Å pumpe ut innhold for å øke synligheten er ikke godt nok lenger. Da er det bedre at virksomhetene senker ambisjonene med tanke på publiseringsfrekvens eller antallet kanaler. Det viktigste er at mottakerne opplever innholdet som relevant, kommenterer Lotta Laurin.

Mynewsdesks undersøkelse viser at nesten 60 prosent tror på en utvikling hvor fokuset flyttes fra kvantitet til kvalitet. En av de store utfordringene som pekes på er tid. Sju av ti opplever at de ikke har tid til å være kreative når det kommer til innholdsproduksjon.

La AI skape relasjoner med målgruppen din 🤝🏼

Utviklingen innen kunstig intelligens skjer i rasende fart, noe som i stor grad er verdt å ønske velkommen med åpne armer. Med AI kan du nemlig skape engasjement og optimere innholdsproduksjonen. Over halvparten av de spurte i undersøkelsen oppgir at de har planer om å la AI produsere mer innhold. En tydelig trend vedrørende innhold, er et økt fokus på interaktivitet og samskaping. Målet er å bygge en dypere kobling mellom varemerke og målgruppe, men også mellom målgruppene – og gi forutsetninger for aktive miljøer og communities. Ifølge Mynewsdesks undersøkelse tror sju av ti at vi vil se mer av innhold som bygger en kobling mellom organisasjonene og målgruppene deres.

Ta velinformerte avgjørelser med data

I en periode hvor mange bedrifter står foran økte kostnader kombinert med et vesentlig mindre mediebudsjett, vil det bli stadig viktigere å bevise den faktiske verdien av kommunikasjonen. Mynewsdesks nylige rapport viser at det fortsatt eksisterer en usikkerhet i bransjen rundt egen data.

– Data hjelper virksomheter med å ta velinformerte avgjørelser, men er det viktig å jobbe med tydelige mål og vite hva som faktisk burde måles, sier Lotta Laurin.

Ifølge rapporten har fire av ti organisasjoner ingen dokumentert plan eller strategi for hvordan de skal måle PR- og kommunikasjonsarbeidet sitt, og det kan være avgjørende for å kunne optimalisere strategien.

Overbevis skeptikerne 🤔

Den femte tydelige trenden i årets rapport, er at publikum blir stadig mer skeptiske. Å bygge og opprettholde tillit kommer til å være en av de største utfordringene for nordiske PR- og kommunikasjonseksperter i 2023. Seks av ti oppgir at målgruppene deres har blitt mer skeptiske, og nesten like mange sier det har blitt vanskeligere å håndtere negativ PR. I takt med at publikum bir stadig mer kritiske til virksomhetene, øker forventningene om ansvarsfulle tiltak.

Vil du lese rapporten i sin helhet? Last den ned her.

Les mer på www.mynewsdesk.com/no.

Powered by Labrador CMS